Jump to the main content

TÜV®

Certificatie

COMPOSTEERBAARHEID

Composteren houdt een significante vermindering in van het volume van organisch materiaal. Bovendien kan de geproduceerde compost gerecupereerd worden voor gebruik in de land- en tuinbouw.
Rond de 50% van alle huishoudelijk afval is afkomstig van organisch materiaal, een percentage dat in de toekomst nog kan groeien als gevolg van de toegenomen populariteit van biodegradeerbare producten (verpakkingsmateriaal, wegwerpbestek en -borden, …).

OK compost (EN 13432)

Een verpakking of product met het OK compost INDUSTRIAL label, is gegarandeerd afbreekbaar in een industriële composteerinstallatie. Het enige referentiepunt voor het certificatieprogramma is de geharmoniseerde norm EN 13432: 2000, wat betekent dat elk product met het OK compost INDUSTRIAL logo sowieso voldoet aan de vereisten van de EU verpakkingsrichtlijn (94/62/EEC).

Seedling

Your inquiry

Your inquiry