Jump to the main content

TÜV®

OK biodegradable

BIODEGRADATIE

Het woord “biodegradatie” is eigenlijk vrij betekenisloos als er geen milieu en termijn aan wordt gelinkt. Bij biodegradatie valt namelijk een heel leger micro-organismen het af te breken materiaal aan. Deze micro-organismen zijn in elk milieu anders. Dit hangt af van de specifieke temperatuur, vochtgehalte, pH, zuurstoftoevoer, enz.

Afhankelijk van waar een product wordt gebruikt, kan het best in een ander milieu afgebroken worden. Daarom heeft België een wet ingevoerd om te verbieden dat verpakkingen niet de naam “biodegradeerbaar” mogen dragen. Dit zou de consumment per ongelijk de boodschap kunnen geven dat het product eender waar in de natuur mag gegooid worden. Dit zou het perverse effect kunnen hebben dat zwerfvuil op grote schaal wordt aangemoedigd. De specialisten van TÜV AUSTRIA ondersteunen volledig het idee van deze wetgeving - voorlopig alleen in België van toepassing. TÜV AUSTRIA kan dankzij haar verschillende OK-keurmerken het juiste certificaat toekennen aan uw product.

Om elke misleidende communicatie te vermijden, analyseert het certificeringscomité elke aanvraag om na te gaan of de certificering van dit product aanvaardbaar is.

OK biodegradable MARINE

Gezien het feit dat het merendeel van het afval in de zee afkomstig is van op het land, is de mariene biologische afbreekbaarheid een toegevoegde waarde voor elk product, ongeacht waar het wordt verbruikt. Er zal altijd een kans zijn dat het uiteindelijk op zee zal eindigen.

OK biodegradable SOIL

Biologische afbreekbaarheid in de bodem biedt grote voordelen voor land- en tuinbouwproducten omdat ze na gebruik niet moeten verwijderd worden, maar gewoon in situ kunnen afbreken. Het OK biodegradable SOIL-label garandeert dat een product volledig biologisch afbreekbaar is in de bodem zonder schadelijke gevolgen voor het milieu.

OK biodegradable WATER

Producten die gecertificeerd zijn voor OK biodegradable WATER garanderen biologische afbreekbaarheid in zoet water en leveren daarmee een wezenlijke bijdrage aan de vermindering van afval in rivieren, meren of ander natuurlijk zoet water. Houd er rekening mee dat dit niet automatisch de biologische afbraak in zeewateren garandeert.

Your inquiry

Your inquiry