Jump to the main content

TÜV®

Markttoezicht

Markttoezicht

Markttoezicht wordt uitgeoefend door TÜV AUSTRIA Belgium om het juiste gebruik van onze conformiteitsmerken te controleren.

Dit markttoezicht omvat het monitoren van de conformiteit van gecertificeerde producten, evenals het gebruik van onze conformiteitsmerken op websites en in andere communicatie.

De conformiteit van de gecertificeerde producten wordt gecontroleerd volgens het principe van testen of controles van stalen, afkomstig uit de markt of uit de voorraden van de klanten.

Sommige bedrijven maken echter misbruik van onze logo's of wijzigen zelfs onze certificaten.
De lijst van misbruiken en wijzigingen is hier te vinden. 

Twijfels over een gecertificeerd product of certificaat ?
Kijk hier of neem contact met ons op : monitoringtuv-acom

monitoringtuv-acom