Jump to the main content

TÜV®

NEN bio-based content

NEN BIO-BASED CONTENT

Dit certificeringssysteem is gebaseerd op de Europese norm EN 16785-1, die een onafhankelijke evaluatie van claims over de hernieuwbare inhoud van producten mogelijk maakt. Biobased content verwijst naar biomassa, niet alleen naar biobased koolstof.

Het certificeringssysteem is van toepassing op basismaterialen, intermediaire producten en eindproducten. Ook op alle vaste, vloeibare en gasvormige producten die koolstof bevatten. Een brede scope aan producten dus.

Leveranciers kunnen certificaten en labels gebruiken om aan te tonen dat ze aan deze vereisten voldoen.

NEN BIO-BASED CONTENT

Het Europese systeem voor certificatie van biomassa werd gelanceerd op de elfde jaarlijkse conferentie van European Bioplastics in Berlijn.

TÜV AUSTRIA CERTIFICATIE ORGANISME VOOR JE NEN-BIOBASED CERTIFICAAT

TÜV AUSTRIA is door NEN (NL) erkend als certificatie instelling om het NEN Bio-Based Content logo toe te kennen aan producten die voldoen aan EN 16785-1.

Your inquiry

Your inquiry