Jump to the main content

TÜV®

OK biobased

HERNIEUWBARE HULPBRONNEN

Verschillende bedrijven zijn proactief op zoek naar alternatieven voor fossiele grondstoffen. Synthetische materialen worden geproduceerd op basis van zetmeel, cellulose, melkzuur, “bacterieel vet”, enz. Op deze manier dragen deze bedrijven op een innovatieve manier bij tot het oplossen van het economische en ecologische probleem van fossiele brandstoffen en broeikasgassen.

OK biobased

Als gevolg van het toegenomen milieubewustzijn van klanten is er een groeiende markt voor producten op basis van hernieuwbare grondstoffen. Deze milieubewuste alertheid van klanten maakt dat er een grote behoefte is aan een onafhankelijke, hoogwaardige kwaliteitsgarantie voor de hernieuwbaarheid van grondstoffen. De "OK biobased" -certificering voldoet aan die behoefte perfect.

Anders dan bij een LCA (Life Cycle Assessment), is de onderzoeksmethode achter de OK-biobased certificering heel eenvoudig. De exacte waarde kan nauwkeurig worden gemeten volgens de genormaliseerde C14-methode. Dit maakt controleren (en hercontrolen) zeer transparant en maakt het ook mogelijk "appels met appels te vergelijken".

Afhankelijk van het vastgestelde percentage hernieuwbare grondstoffen (% Biobased), kan uw product worden gecertificeerd als een-ster biobased, twee-sterren biobased, driesterren-bio-based of vier-sterren biobased.

Your inquiry

Your inquiry