Jump to the main content

TÜV®

Visie & Missie

Visie & Missie


MISSIE

Via certificering willen we een hulpmiddel bieden voor fair play in de markt van biokunststoffen en, bij uitbreiding, alle composteerbare, biologisch afbreekbare en biobased producten. Als een 100% onafhankelijke partij hanteren we dezelfde regels voor iedereen.

Dit ondersteunt niet alleen de markt voor biokunststoffen, maar indirect ook de grotere missie van onze klanten. Onze klanten zijn trots op hun duurzame productie en investeren daarom in hun geloofwaardigheid op de markt. Bij voorkeur zonder vertrouwelijke details van hun producten te onthullen.

Daarnaast bieden we ook duidelijkheid voor de eindconsument. Op basis van onze certificeringslogo's kan hij of zij het onafhankelijk gecertificeerde product onmiddellijk herkennen.

 

VISIE

Het ondoordachte gebruik van conventionele kunststoffen heeft geleid tot een groot afvalprobleem. De grootte van afvaleilanden op zee en de vervuiling van de kusten zijn een van de grootste symptomen die niet over het hoofd kunnen worden gezien.

De snelheid waarmee fossiele grondstoffen worden verbruikt, leidt tot de uiteindelijke uitputting van deze grondstoffen en tot een versnelde accumulatie van broeikasgassen in de atmosfeer.
Alleen grootschalige gezamenlijke inspanningen kunnen hier een adequaat antwoord bieden, op voorwaarden dat het écht de bedoeling is om bij te dragen aan de oplossing, en niet alleen om marketing over een verder lege doos te draperen. Daarom spelen regulatoren een belangrijke rol bij het aanmoedigen van echte oplossingen en het ontmaskeren van holle claims. Op voorwaarde dat deze regulatoren breed ondersteunde referenties gebruiken, zoals CEN, ISO of andere internationale normen. En natuurlijk volledig zelfstandig opereren.

Als de wereldleider in certificering op de markt van biokunststoffen, en bij uitbreiding van alle composteerbare, biologisch afbreekbare en biobased producten, kan en wil TÜV AUSTRIA België, deze rol van de erkende marktregulator en stimulator op zich nemen.

GEDRAGSCODE 

De TÜV AUSTRIA Group maakt haar nalevingsprincipes openbaar en biedt faciliteiten en tools om vragen, klachten of feedback van relevante belanghebbenden te ontvangen. (EN)

 

Sinds 1 december 2017 zijn de bioplastics-certificeringsactiviteiten van Vinçotte overgedragen aan TÜV AUSTRIA Belgium.

Oops, an error occurred! Code: 202406240257198d3854a1